1st July 2021

Phương pháp thao tác đơn giản


【Tính năng 01】 Thiết lập ban đầu
                           (Tạo một dự án mới)

Để sử dụng CVX, trước tiên bạn cần thiết lập dự án.
Nếu bạn nhấn nút màu xanh lá "Tạo dự án mới" ở trên cùng bên phải của trang danh sách dự án và đặt tên dự án tùy ý, một dự án sẽ được tạo với tên đó.

【Tính năng 02】 Tạo trang mới / Chọn mẫu

Sau khi tạo dự án, bước tiếp theo là tạo trang đích để vận hành trong dự án.
Trong dự án, khi bạn nhấn nút màu xanh lá "Tạo trang mới" ở trên cùng bên phải của màn hình danh sách trang, một cửa sổ sẽ xuất hiện, nơi bạn có thể đặt loại trang (máy tính/ điện thoại/ linh hoạt) và tên trang để mở trang. Bạn có thể tạo một trang mới.
Nếu bạn có thể tạo một trang mới, bạn có thể sử dụng nút chỉnh sửa thiết kế cho thiết kế, chẳng hạn như bố cục của trang và bạn có thể đặt URL và thẻ meta từ cài đặt trang

Tạo trang mới từ thư viện mẫu.

Có một nút gọi là "Thư viện mẫu" ở trên cùng bên trái của màn hình quản lý CVX.
Nhấp vào đây để xem tất cả các mẫu PC / SP / linh hoạt được cài đặt trong CVX.
Nếu bạn có một mẫu bạn thích, bạn có thể tạo một trang mới bằng cách nhấp vào mẫu, vì vậy hãy tận dụng chức năng này.

【Tính năng 03】 Nhân bản nội dung

Trong CVX, có thể tự do nhân bản nội dung hiển thị trong khung màu xanh lam khi con trỏ chuột được đặt trên đó.
Nhấp chuột phải vào nội dung bạn muốn nhân bản và một nút có tên "Nhân bản" sẽ xuất hiện.
Bạn có thể sao chép nội dung tương ứng bằng cách nhấp vào đây.

【Tính năng 04】 Xóa phần tử

Trong CVX, bạn có thể tự do xóa nội dung hiển thị trong khung màu xanh lam khi rê con trỏ tới nó.
Nếu bạn nhấp chuột phải vào nội dung bạn muốn xóa, một Nhấp vào để xóa nội dung.

【Tính năng 05】 Di chuyển phần tử

Trong CVX, bạn có thể dễ dàng di chuyển nội dung như hình ảnh và văn bản.
Nếu bạn nhấp chuột phải vào nội dung bạn muốn di chuyển, mục “Di chuyển / Thay đổi kích thước” sẽ xuất hiện.
Nếu bạn nhấp vào đây, nội dung tương ứng sẽ được bao quanh bởi một khung màu đỏ và bạn có thể di chuyển đến bất kỳ vị trí nào bằng cách kéo.
* Không thể thực hiện thao tác này với mẫu linh hoạt.

【Tính năng 06】 Thay đổi kích thước phần tử

Nếu bạn muốn thay đổi kích thước của văn bản hoặc hình ảnh, hãy nhấp chuột phải vào nội dung bạn muốn thay đổi và nhấn nút "Di chuyển/ Thay đổi kích thước" xuất hiện tương ứng.
Sau đó, nội dung đã chọn sẽ được bao quanh bởi một khung màu đỏ, và bạn có thể tự do thay đổi kích thước của nội dung đã chọn bằng cách kéo bốn góc và điểm giữa.
* Không thể thực hiện thao tác này với mẫu linh hoạt.

【Tính năng 07】 Viết lại văn bản

 Bạn có thể viết lại văn bản được viết bằng phông chữ thiết bị bằng cách di con trỏ qua phần có liên quan. Vì bạn có thể thay đổi mọi thứ ngoại trừ văn bản được tạo bằng hình ảnh, bạn có thể thay đổi từ mẫu ban đầu sang mẫu có chủ đề hoàn toàn khác.

【Tính năng 08】 Chỉnh sửa văn bản

Với CVX, bạn có thể dễ dàng thay đổi kích thước phông chữ và màu sắc của văn bản, độ dày của ký tự, v.v. Khi bạn kéo phần bạn muốn thay đổi, một thanh công cụ màu xanh sẽ xuất hiện ở trên cùng của phần đó.
Từ thanh công cụ, bạn có thể thay đổi màu sắc, kích thước, độ dày, khoảng cách giữa các ký tự, căn giữa trái-phải, v.v. của các ký tự.

【Tính năng 09】 Thay thế hình ảnh

Khi bạn nhấp vào hình ảnh, màn hình cài đặt hình ảnh sẽ xuất hiện và bạn có thể thực hiện cài đặt chi tiết cho hình ảnh được nhấp. Tại đây bạn có thể đổi thành ảnh mới tải lên, đặt liên kết đến ảnh hoặc chèn thẻ alt tùy ý.

【Tính năng 10】 Thay đổi kích thước và cắt hình                                ảnh

Bạn có thể tự do thay đổi kích thước và cắt hình ảnh từ màn hình cài đặt hình ảnh xuất hiện khi bạn nhấp vào hình ảnh. 
Nhấp vào nút "Nhân bản và xử lý" dưới mục hình ảnh gốc ở bên trái màn hình cài đặt hình ảnh và nút "Nhân bản và xử lý" ở dưới cùng bên phải của mỗi hình ảnh trong mục thay đổi hình ảnh để chỉnh sửa hình ảnh,
Một cửa sổ sẽ xuất hiện và bạn có thể thực hiện từng thao tác xử lý từ các nút "Thay đổi kích thước", "Cắt" và "Xoay" ở dưới cùng bên phải của cửa sổ.
Sau khi chỉnh sửa, bạn có thể lưu ảnh đã xử lý trong CVX bằng cách nhấn nút "Lưu".

【Tính năng 11】 Thêm / xóa các phần

Bạn có thể thêm các phần mới (phần lớn nội dung) từ mẫu gốc hoặc xóa các phần đã có trên trang.
Nếu bạn nhấn nút "+" trên thanh công cụ ở trên cùng bên phải của mỗi phần, một cửa sổ phương thức sẽ xuất hiện để bạn có thể thêm bất kỳ phần nào.
Từ phần "Các phần chung" ở đầu cửa sổ phương thức, bạn có thể chọn một phần đa năng dùng chung cho tất cả các mẫu.
Mặt khác, nếu bạn chọn nút có tên "Mẫu", bạn có thể thêm một phần trong mẫu hiện được chọn.Bạn cũng có thể xóa phần đang chọn bằng cách nhấn nút "-".

【Tính năng 12】 Hoán đổi các phần

Trong CVX, có thể thay đổi thứ tự của các phần (phần lớn nội dung).
Bằng cách nhấp vào mũi tên lên / xuống trong thanh công cụ ở trên cùng bên phải của mỗi phần, bạn có thể thay đổi thứ tự của các phần và thiết kế các phần dẫn đến CV theo thứ tự nội dung lý tưởng
Nhấp vào mũi tên lên để hoán đổi vị trí với phần bên trên và mũi tên xuống để hoán đổi thứ tự với phần bên dưới.

【Tính năng 13】 Chỉnh sửa HTML

Bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp mã HTML của mẫu đã chọn.
Nếu bạn nhấn nút "html" trong thanh công cụ ở trên cùng bên phải của mỗi phần, nguồn html cho phần đó sẽ xuất hiện và bạn có thể thay đổi màu nền và chèn video từ đây.

【Tính năng 14】 Tạo / chỉnh sửa biểu mẫu

Bạn có thể dễ dàng thực hiện cài đặt biểu mẫu chi tiết từ cài đặt biểu mẫu ở phía bên trái của trang danh sách dự án và trong thanh menu dự án. 
Trong CVX, bạn có thể chọn từ hai loại biểu mẫu yêu cầu, một là loại tích hợp LP và loại còn lại là chuyển tiếp sang trang khác.
Ngoài ra, nếu bạn có một biểu mẫu yêu cầu được liên kết với DB trong công ty của mình, bạn có thể dễ dàng đặt liên kết đến nó.
Trong cài đặt biểu mẫu của CVX, có thể tự do tạo các mục đầu vào và đặt các mục bắt buộc cũng như tùy chọn.

【Tính năng 15】 Cài đặt nâng cao trang
 (Cài đặt công khai, OGP, biểu tượng yêu thích, v.v.)

 Bạn có thể đặt URL, tiêu đề trang, từ khóa, mô tả, v.v. của trang đích được tạo từ màn hình danh sách dự án / danh sách trang. 
Bạn cũng có thể định cấu hình cài đặt OGP và biểu tượng yêu thích tại đây.
Đối với đường dẫn hình ảnh OGP, hãy chỉ định đường dẫn tuyệt đối của hình ảnh được tải lên phía máy chủ của bạn.

【Tính năng 16】 Nhân bản một trang

Nếu bạn muốn nhân bản LP đã tạo / chỉnh sửa, bạn có thể dễ dàng thực hiện từ màn hình danh sách trang / menu dự án.
Nhấp vào nút "Sao chép và tạo mới" ở phía bên phải của LP bạn muốn sao chép trên màn hình danh sách trang.
Bạn sẽ được nhắc nhập tên trang và chọn một dự án để sao chép sang trang mới
Sau khi thiết lập từng thứ, hãy nhấp vào nút "Sao chép và tạo mới" trong cửa sổ phương thức để sao chép trang mới vào dự án đã chọn.
Hãy sử dụng khi bạn muốn vận hành nhiều LP như thử nghiệm A / B hoặc khi bạn muốn sao lưu trước khi thay đổi nội dung.

【Tính năng 17】 Giới thiệu về tải hình ảnh với                                    Lazy Load

CVX có chức năng hiển thị trễ hình ảnh để làm thước đo cho tốc độ hiển thị của trang đích. 
Đó là chức năng giảm tải nguồn ban đầu bằng cách tải ảnh theo cuộn trang của người xem thay vì tải toàn bộ ảnh khi truy cập trang đích.
Từ "Thiết lập trang" ở phía bên phải của trang bạn muốn thiết lập, bạn có thể sử dụng chức năng này.
Nếu bạn đánh dấu vào "Sử dụng Lazy Load" ở cuối màn hình cài đặt và lưu, chức năng này sẽ được bật.
* Chức năng này là phiên bản beta, vì vậy hãy nhớ thử trên trang công khai thực tế để xem có vấn đề gì trong quá trình hoạt động hay không.

【Tính năng 18】 Giới thiệu về CSS / JavaScript cho                              thiết kế

Trong nút ba gạch ở trên cùng bên phải của màn hình chỉnh sửa thiết kế, có một nút được gọi là "CSS/JavaScript".
Nhấp vào nút đó sẽ xuất hiện một cửa sổ có tên "Design CSS / JavaScript".
Từ cửa sổ đó, bạn có thể thoải mái viết CSS / Javascript cho HTML của LP hiện đang được tạo.
Bạn có thể thay đổi màu nền, triển khai các thanh trượt, v.v. bằng cách viết các thuộc tính CSS hoặc Javascript.

【Tính năng 19】 Về việc sao chép phần đã chỉnh                                sửa

Trong CVX, có thể kế thừa và nhân bản nội dung đã chỉnh sửa của phần. Nhấp vào nút "Sao chép phần này" trên thanh công cụ để thêm phần được sao chép ngay bên dưới.
Bạn cũng có thể di chuyển phần được sao chép bằng cách nhấp vào mũi tên lên / xuống trên thanh công cụ.

【Tính năng 20】 Về việc khôi phục lịch sử lưu

CVX cho phép bạn khôi phục lịch sử lưu của mình. Chọn "Khôi phục từ lịch sử đã lưu" từ thanh kéo xuống "Mới" ở phía trên bên phải.
Phương thức sẽ bắt đầu và danh sách lịch sử đã lưu sẽ được hiển thị. Nhấp vào lịch sử tương ứng để khôi phục lịch sử đã lưu. Bạn cũng có thể thêm ghi nhớ vào lịch sử lưu.